Imieniny Izabeli Branickiej 2011

Imieniny Izabeli Branickiej – festiwal sztuk dawnych – jest nową inicjatywą prezentującą muzykę, kulturę i sztukę XVIII wieku – czasu szczególnego dla kultury Polskiej w Białymstoku z racji mecenatu Branickich a w szczególności Izabeli Branickiej z Poniatowskich. Przedsięwzięcie ma charakter rekonstrukcji obchodów Imienin Izabeli Branickiej, dlatego też do udziału w imprezach festiwalu zostaną zaproszeni artyści i zespoły zarówno białostoccy jak i specjaliści z tej dziedziny z całej Polski. Festiwal zostanie objęty opieka medialną mediów lokalnych.

Białystok pomimo rosnącej liczby inicjatyw z zakresu kultury dotychczas nie posiadał znaczącego wydarzenia o wysokiej randze artystycznej poświęconego upamiętnieniu największego w historii naszego miasta mecenasa i dobroczyńcy jakim bez wątpienia była Izabela (Elżbieta) Branicka z domu Paniatowska. Przebudowa pałacu i ogrodu (1750), budowa i powołanie do życia Teatru Hetmańskiego (1762), rozwój szkoły parafialnej, bursa dla ubogich chłopców, powstanie szkoły podwydziałowej podległej pod Uniwersytet Wileński, fundacje kościołów – to tylko niektóre z wielu działań Izabeli na rzecz rozwoju kulturalnego miasta i regionu. Doskonałą okazją do upamiętnienia tak ważnej dla naszego miasta postaci jest dzień imienin, który również za życia Izabeli Branickiej był obchodzony bardzo hucznie, a który dotychczas pozostawał w cieniu imienin jej męża Jana Klemensa Branickiego – 25 czerwca.

„Imieniny Izabeli Branickiej” – festiwal sztuk dawnych jest nawiązaniem do historycznego faktu obchodzenia imienin przez Izabelę i zakłada niejako rekonstrukcję różnych elementów tych uroczystych obchodów. Zaskakująca dla niektórych może być data obchodzenia imienin. Izabela Branicka na chrzcie otrzymała imię Elżbieta (na cześć Św. Elżbiety Węgierskiej wspominanej w kościele katolickim 19 listopada) jednak w XVIII wieku, zgodnie z francuską modą, zamiast tego imienia używano jego wersji występującej w Hiszpanii i Francji – Izabela. Opis tych hucznych uroczystości z 1760 roku, podaje rozpoczęcie obchodów już 17 listopada kiedy to zjeżdżali goście, którzy najpierw udawali się na polowanie urządzane w okolicach Bielska Podlaskiego, Brańska i Tykocina. Uroczystemu przyjęciu, w którym brało ponad 200 osób 19 listopada towarzyszyły dźwięki orkiestry pałacowej, wystrzały z armatek, a wieczorem tańce do białego rana oraz iluminacja ogrodów i fajerwerki.

Izabela Branicka uczestniczyła jak podają opisy historyczne codziennie we Mszy Świętej w Starym Kościele Farnym dlatego też obchody obejmowały z pewnością i uroczystą Mszę Świętą sprawowaną ze śpiewem (w tamtych czasach zazwyczaj z organami, orkiestrą i śpiewakami).

Festiwal poprzez upamiętnienie Izabeli Branickiej, będzie odwołaniem do czasów, kiedy to jej mecenat sprawił, iż Białystok stał się niezwykle prężnym i znaczącym ośrodkiem muzycznym i kulturalnym w skali całego kraju. Poprzez te odniesienia do dziedzictwa narodowego i regionalnego chce być również znaczącym wydarzeniem budującym tożsamość nas współczesnych.

 

PROGRAM:
18.11.2011 (piątek)
18:00 Msza Święta inaugurująca Festiwal
KATEDRA BIAŁOSTOCKA, Bazylika Mniejsza Wniebowzięcia NMP

Oprawa muzyczna:  Zespół Muzyki Dawnej Diletto, Schola Gregoriana Sancti Casimiri.
Dariusz Hajdukiewicz – organy

Msza Święta inaugurująca Festiwal z oprawą muzyczną będącą próbą rekonstrukcji muzyki sakralnej z XVIII wieku – chorałem gregoriańskim, polifonią dawną, muzyką organową i śpiewem ludowym.

WYKONAWCY:

Zespół Muzyki Dawnej – Diletto: Anna Moniuszko – alt (dyrygent), Małgorzata Trojanowska – sopran, Jakub Grabowski – tenor, Piotr Szewczyk – tenor, Artur Mądry – bas.
Męski Zespół Wokalny – Schola Gregoriana Sancti Casimiri: Mariusz Perkowski – baryton (kantor), Piotr Rafałowski – tenor, Grzegorz Perkowski – baryton, Karol Komenda – bas, Wojciech Bronakowski – bas
Dariusz Hajdukiewicz – organy
Tomasz Ślusarczyk – trąbka barokowa
Michał Tyrański – trąbka barokowa

Utwory podczas Mszy Świętej,  Cantiones de Clarines – Anonim XVII w. Introit: Loquebar de testimoniis tuis (greg), Kyrie z Missa Super „O Gloriosa Domina” Marcina Mielczewskiego, Gloria z Missa Super „O Gloriosa Domina” Marcina Mielczewskiego, Graduał: Dilexisti justitiam (greg), Alleluja: Adducentur regi virgines (greg), Offertorium: Afferentur regi virgines (greg), Sanctus i Benedictus z Missa Super „O Gloriosa Domina” Marcina Mielczewskiego,  Agnus Dei z Missa Super „O Gloriosa Domina” Marcina Mielczewskiego, Communio: Confundantur superbi (greg), Preludium organowe, Na zakończenie: Wszystkie nasze dzienne sprawy Fr. Karpińskiego, Cantiones de Clarines – Anonim XVII w.

19:00 zwiedzanie krypt pod Starym Kościołem Farnym

 

INFORMACJE O WYKONAWCACH PIERWSZEGO DNIA FESTIWALU

Zespół Muzyki Dawnej DILETTO (z włoskiego: przyjemność, rozrywka) powstał w 2005 roku jako wyraz poszukiwań i zainteresowań dotyczących wykonawstwa muzyki dawnej. Jego skład tworzą zarówno muzycy wokaliści jak i instrumentaliści. Kierownictwo artystyczne sprawuje założyciel i dyrygent Anna Moniuszko, adiunkt na kierunku Edukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie.
W repertuarze zespołu znajdują się utwory instrumentalne oraz oratoryjne epoki baroku, jak również operowa kompozycja H. Purcella – Dydona i Eneasz. Ideą, która przyświeca działalności zespołu jest wykonawstwo muzyki dawnej zgodnie z ówczesnymi wymogami stylistyki wykonawczej. Ta bowiem pozwala na przedstawienie literatury muzycznej tego okresu w sposób niezwykle barwny i żywiołowy, a przez to niezmiernie atrakcyjny dla współczesnego słuchacza. Zespół współpracował i współpracuje z wieloma muzykami – specjalistami wykonawstwa muzyki dawnej w Polsce, m.in. Markiem Toporowskim, z którym odbył warsztaty i któremu jako soliście towarzyszył w Koncertach organowych op.4 G.F. Haendla oraz Lilianną Stawarz (klawesyn/pozytyw).

Anna Moniuszko – ukończyła kierunek Edukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej w Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie Filia w Białymstoku w klasie prof. Bożenny Sawickiej, emisji głosu – prof. Cezarego Szyfmana (2002) oraz Podyplomowe Studium Chórmistrzowskie w Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy (2004) otrzymując dyplomy z wyróżnieniem. W roku 2003 rozpoczęła pracę zawodową w białostockiej Filii AMFC (obecnie Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina) jako asystent w klasie dyrygowania prof. Bożenny Sawickiej oraz objęła funkcję asystenta dyrygenta Chóru Akademii Medycznej w Białymstoku, z którym jako dyrygent zdobyła I miejsce na Międzynarodowym Konkursie Chóralnym w Łodzi (Canto Lodzensis 2007) oraz I miejsce i Nagrodę dla Najlepszego Dyrygenta na Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym w Prevezie (Grecja 2008). Współpracuje także z zespołami muzyki dawnej tj.: Camerata Podlaska, Sine Nomine i Subtilior Ensemble. W roku 2005 założyła Zespół Muzyki Dawnej Diletto, który specjalizuje się w wykonawstwie utworów epoki renesansu i baroku. Anna Moniuszko jest laureatką Stypendium dla Młodych Twórców (2009) oraz Stypendium dla Twórców Profesjonalnych (2010) ufundowanych przez Prezydenta Miasta Białegostoku. W 2010 roku obroniła pracę doktorską pt. Barokowe dzieło operowe w aspekcie współczesnej praktyki wykonawczej na przykładzie Dydony i Eneasza H. Purcella. Jest koordynatorem białostockiego cyklu koncertów Muzyka Mistrzów Baroku, prezentujących twórczość dawnych kompozytorów w historycznych wnętrzach Białegostoku. Obecnie pracuje jako adiunkt w swojej macierzystej uczelni oraz pełni funkcję II Dyrygenta w Chórze Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

SCHOLA GREGORIANA SANCTI CASIMIRI – (Schola Gregoriańska Świętego Kazimierza) – powstała w 2008 roku z inicjatywy Mariusza Perkowskiego – muzyka, wokalisty i dyrygenta związanego z muzyką kościelną. Tworzą ją białostoccy muzycy – śpiewacy interesujący się wykonawstwem tradycyjnej muzyki kościelnej – chorału gregoriańskiego. Za swojego patrona schola przyjęła Św. Kazimierza, patrona ludzi młodych oraz także głównego patrona Diecezji Wileńskiej oraz Białostockiej Prowincji Kościelnej. Schola upatruje swoją misję w artystycznym wykonywaniu chorału gregoriańskiego i propagowaniu go, a przez to ubogacaniu życia muzycznego regionu. Schola zadebiutowała występując na Festiwalu Pieśni Sakralnej Łapskie Te Deum w 2008 roku. W roku 2010 nagrała płytę „Passio” ze śpiewami liturgicznymi Wielkiego Czwartku i Wielkiego Piątku, a także wykonała te śpiewy podczas nabożeństw odprawianych w rycie trydenckim w par. św. Bonona w Warszawie. Uczestniczyła też dwukrotnie w koncertach będących próbą rekonstrukcji Nieszporów Damiana Stachowicza z XVII w. wraz z Zespołem Muzyki Dawnej Diletto. Schola cyklicznie śpiewa w każdą trzecią niedzielę miesiąca podczas Mszy Świętych odprawianych w rycie gregoriańskim w Starym Kościele Farnym.

MARIUSZ PERKOWSKI – kantor, dyrygent – ukończył studia w Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie, Filię w Białymstoku w klasie dyrygentury ad. Ewy Rafałko i emisji głosu ad. Cezarego Szyfmana. Umiejętności wokalne doskonalił m.in. na seminariach i warsztatach wokalnych prowadzonych przez prof. Kazimierza Pustelaka, prof. Jerzego Artysza oraz Leonarda Mroza. Współpracuje jako wokalista z zespołami specjalizującymi się w stylowym wykonawstwie muzyki dawnej m.in. z chorem kameralnym Sine Nomine i orkiestrą barokową Concerto Polacco prowadzonymi przez Marka Toporowskiego, Zespołem Wokalnym Subtilior Ensemble Piotra Zawistowskiego, Zespołem Instrumentów Dawnych Ars nova Jacka Urbaniaka, Zespołem Wokalnym Camerata Podlaska pod kierownictwem Bożeny i Rafaela Gabriela Przybyłów, Zespołem Wokalnym Diletto Anny Moniuszko. Mariusz Perkowski jest absolwentem Podyplomowego Studium Chórmistrzowskiego w Bydgoszczy ukończył także studia na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie oraz studia doktoranckie w Instytucie Muzykologii KUL w katedrze Monodii Liturgicznej. Prowadził także zajęcia emisji głosu w Archidiecezjalnym Wyższym Seminarium Duchownym w Białymstoku a także wykłady z chorału gregoriańskiego, liturgiki na specjalności Muzyka Kościelna w białostockiej filii Akademii Muzycznej im. F. Chopina. W latach 2006-2009 śpiewał także w Chorze Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku. W roku 2010 powołał do życia Fundację Pro Anima, której misją jest ożywianie i inspirowanie działań z dziedziny kultury i edukacji, mających na celu wzrost aktywności kulturalnej i społecznej odbiorców i twórców kultury związanych z regionem północnowschodnim Polski.

DARIUSZ HAJDUKIEWICZ – organy – studiował na Wydziale Instrumentalnym w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie – Filia w Białymstoku w klasie organów Marii Terleckiej. Studia te ukończył w roku 2001 otrzymując dyplom z wyróżnieniem.
W latach 2002-2004 zrealizował Mistrzowskie Studia Podyplomowe Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach w klasie organów Prof. Juliana Gembalskiego.
Wielokrotnie uczestniczył w międzynarodowych mistrzowskich kursach interpretacji które prowadzili znani organiści świata m.in.: prof. Guy Bovet (Szwajcaria), prof. Herbert Wulf (Niemcy), prof. Urlik Spang-Hanssen (Dania), prof. Józef Serafin (Polska), prof. Julian Gembalski (Polska).
Specjalizuje się w zakresie stylowego wykonawstwa organowej literatury Dietricha Buxtehudego i kompozytorów XVII-wiecznej północnoniemieckiej szkoły organowej. Jego zainteresowania rozciągają się również na okres romantyzmu, stąd z powodzeniem występuje w repertuarze m.in.: Mendelssohna, Francka, Brosiga, Regera oraz Alena i Messiaena. Na swoich koncertach promuje również twórczość organową zmarłego w 2005 roku wybitnego polskiego kompozytora i organisty Mariana Sawy.
Koncertuje jako solista i kameralista na renomowanych polskich i zagranicznych międzynarodowych festiwalach muzyki organowej i kameralnej, oraz okolicznościowych koncertach organowych. Występował jako solista i kameralista m.in. w Warszawie, Bydgoszczy, Olsztynie, Giżycku, Katowicach, Bulkowie, Białymstoku, Białowieży, Wasilkowie, Św. Lipce, Gdańsku, Stegnie, Mońkach, Wyszkowie, Chełmnie, Toruniu, Zakopanem, Zabrzu, Ełku, Łomży;   na Białorusi w Połocku, Mińsku i Narodowej Filharmonii w Witebsku; Bad Dürkheim w Niemczech oraz na Wyspach Alandzkich w Mariehamn, Vårdö i Saltvik.
Współpracuje z wieloma solistami, chórami, orkiestrami i instytucjami muzycznymi w Polsce i za granicą; m.in. z Instytutem Polskim w Mińsku na Białorusi. Przez wiele lat współpracował z Archidiecezjalną Komisją do spraw Muzyki kościelnej przy Kurii Metropolitarnej w Białymstoku. Na co dzień pracuje w Parafii św. Rodziny w Białymstoku.
Jest dyrektorem artystycznym:
Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej im. ks. Wacława Rabczyńskiego    w Wasilkowie, Międzynarodowych Wieczorów Muzycznych u Św. Alberta w Mońkach, Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Organistów im. Franciszka Karpińskiego w Białymstoku oraz Festiwalu Muzyki Kościelnej Archidiecezji Białostockiej.

 

19.11.2011 (sobota)
19:00 „Z wizytą u Izabeli” – pokazy tańców, muzyki i obyczajów z XVIII w.
PAŁAC BRANICKICH w Białymstoku, Aula Magna

Słowo wstępne – Andrzej Lechowski
Zespół Muzyki Dawnej Capella Antiqua Bialostociensis
„U Pani Branickiej” – spektakl
Balet Dworski Cracovia Danza
Intrada Ancient Instrument Group
„Alla Polacca – tańce staropolskie w obrazach” spektakl

Choreografia: Romana Agnel, Leszek Rembowski, Kostiumy: Monika Polak-Luścińska Wykonawcy: Tancerze Baletu Dworskiego „Cracovia Danza”. Spektakl prezentuje są różne formy tańców polskich – zarówno szlacheckich, jaki i ludowych – od XVII do XIX wieku. Opowiadane tańcem i pantomimą, pełne humoru i wdzięku historie przybliżają widzom atmosferę dworu polskiego.

20:30 Pokaz historycznych fajerwerków

 

INFORMACJE O WYKONAWCACH I SPEKTAKLACH DRUGIEGO DNIA FESTIWALU 

Zespół Muzyki Dawnej  „CAPELLA ANTIQUA BIALOSTOCIENSIS”  Zespół powstał w 1998 roku; jest zespołem instrumentalno-wokalno-tanecznym. W repertuarze zespołu znajdują się: muzyka, pieśni i tańce dworskie starofrancuskie, włoskie, angielskie i polskie. Zespół posiada bogate instrumentarium: kopie renesansowych i barokowych fletów prostych, kwintet cornamus, rauschpfeife, gitarolutnię, instrumenty perkusyjne.
Członkami zespołu są dzieci i młodzież białostockich szkół, koncertujący  w kostiumach wykonanych na wzór oryginalnych renesansowych  i barokowych strojów dworskich.
Szczególnie pięknie prezentują się na tle zabytkowej architektury „Wersalu Podlaskiego” – pałacu hetmana Jana Klemensa Branickiego.
Zespół uczestniczy w życiu kulturalnym Białegostoku i regionu, koncertuje również w innych miastach Polski (Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, Zamek w Malborku, Muzeum Archeologiczne, Zamek Królewski w Warszawie, Ratusz w Tarnowie, Zamek w Pułtusku, Wawel, Rynek Główny w Krakowie, Rynek Główny we Wrocławiu, Bazylika Jasnogórska w Częstochowie) i za granicą: Rosja, Litwa, Łotwa, Czechy, Niemcy. Koncert w letniej rezydencji Branickich w Choroszczy został nagrany przez Telewizję Regionalną w Białymstoku.
Zespół jest wielokrotnym laureatem Ogólnopolskiego Festiwalu Zespołów Muzyki Dawnej „Schola Cantorum” w Kaliszu, gdzie zdobył trzy Brązowe Harfy Eola (2001, 2008, 2009), cztery Srebrne Harfy Eola (2002, 2003, 2004 i 2005), Nagrodę Wojewody Wielkopolskiego (2002 )   i Nagrodę Wielkopolskiego Kuratora Oświaty (2004). W 2006 roku zespół zdobył Złotą Harfę Eola oraz GRAND PRIX Festiwalu. Dwukrotnie uczestniczył w Międzynarodowym Festiwalu „Bydgoskie Impresje Muzyczne” (2002 i 2004). Od 2001 roku zespół bierze udział w warsztatach, a także prezentuje swoje umiejętności na Festiwalu Tańców Dworskich „Cracovia Danza” w Krakowie oraz od 2005 roku na Festiwalu Tańców Dworskich „Pawana ” we Wrocławiu.
Kierownik artystyczny zespołu, instruktor grupy instrumentalnej –  Bożena Kraśko,
Instruktor grupy wokalnej – Emilia Perkowska,
Instruktor grupy tanecznej – Helena Szuhalska.

Spektakl „U PANI BRANICKIEJ” składa się z utworów renesansowych i barokowych:
Michael Praetorius (1571-1621) – Ballet
Anonim (XVI w.) – Jeszcze Marcinie (Tabulatura Jana z Lublina, 1537-48; opr.J. Urbaniak; chor. R. Agnel)
Cesare Negri (ok. 1535-po604) – Alemana d’amore
Thoinot Arbeau (1520-1595) – Branle des Lavandiers
Thoinot Arbeau (1520-1595) – Bransle Pinagay
Henry Purcell (1659-1695) – Menuet&Rondeau (chor. H. Szuhalska)
Anonim (XVII w.) – Kędykolwiek teraz jesteś (opr. W. Sołtysik)
Thompson (1794) – Sprigs of Laurel
Joseph Bodin de Boismortier (1689-1755) – Tambourin (Daphnis et Chloe); (chor. R. Agnel)

BALET DWORSKI „CRACOVIA DANZA” – MIEJSKA INSTYTUCJA KULTURY W KRAKOWIE – to jedyny w Polsce, profesjonalny zespół tańców dworskich i historycznych, założony przez Romanę Agnel, utalentowaną tancerkę, choreograf i pedagog.
Balet Dworski „Cracovia Danza” od lat pracuje nad odtwarzaniem tradycyjnych tańców i baletów dworskich różnych krajów i epok, czego efektem są spektakle taneczne od Średniowiecza do Współczesności. Prezentowane w nich układy choreograficzne, kostiumy, muzyka, zwyczaje dworskie – wpisane w dramaturgię przedstawień – nawiązują do tradycji i historii teatru tańca w Europie.
Zespół specjalizuje się także w rekonstrukcji tradycyjnych tańców polskich, tworząc unikatowe spektakle, oparte na kompozycjach i formach tańców narodowych i ludowych z poszczególnych epok. Dzięki współpracy z wysokiej klasy choreografami i specjalistami w wielu dziedzinach tańca, przedstawienia Baletu są propozycją niezwykle bogatą, różnorodną i kreatywną. Specjalne miejsce w ofercie repertuarowej Zespołu zajmują widowiska związane z historią i tradycjami Królewskiego Miasta Krakowa. Balet Dworski „Cracovia Danza” cieszy się uznaniem w kraju i za granicą. Uczestniczy w prestiżowych produkcjach operowych i baletowych oraz projektach kulturalnych. Na przestrzeni lat współpracował m.in. z: Teatrem Wielkim – Operą Narodową w Warszawie, Warszawską Operą Kameralną, Operą Margrabiów w Bayreuth, Zamkami Królewskimi na Wawelu, w Warszawie, Niepołomicach, Pałacami (Muzeami) w Wilanowie i Nieborowie, Filharmoniami w Warszawie, w Krakowie, w Łodzi, Muzeami Narodowym i Historycznym w Krakowie, Akademiami Muzycznymi, Instytutami Polskimi. Oprócz działalności artystycznej misją Baletu jest również działalność edukacyjna, adresowana do wszystkich grup wiekowych. Upowszechnianie wiedzy o historii tańca realizowane jest poprzez warsztaty, konferencje, publikacje, wykłady i wystawy tematyczne.
Większość tworzonych przez Balet Dworski „Cracovia Danza” spektakli i przedsięwzięć artystycznych realizowana jest we współpracy ze znakomitymi instrumentalistami oraz z renomowanymi Zespołami Muzyki Dawnej, m.in. z: „The Spirit of Gambo” (Hannower, Niemcy), „Il Tempo” (Warszawa), „Le Concert de l’Hostel Dieu” (Lyon, Francja), „La Grande Ecurie Et La Chambre De Roy” (Francja), „Ricercar Consort” (Bruksela, Belgia), „Collegium Marianum” (Praga, Czechy), „Consortium Sedinum” (Szczecin), „Ars Cantus” (Wrocław), „United Continuo Service” (Niemcy), „Intrada” (Kraków) oraz Marią Pomianowską i Jej Zespołem (Warszawa).
Balet Dworski „Cracovia Danza” jest również (wspólnie z Fundacją „Ardente Sole” i Stowarzyszeniem „Willa Decjusza”) od 2000 r. organizatorem Festiwalu Tańców Dworskich „Cracovia Danza” . To, uznane w krakowskim kalendarzu imprez kulturalnych, wydarzenie rokrocznie odbywa się w stolicy Małopolski, w sierpniu.
Poprzez swoją działalność artystyczną i edukacyjną Balet Dworski „Cracovia Danza” pozostaje unikatowym ambasadorem kultury i sztuki polskiej na skalę światową.

Zespół Instrumentów Dawnych Intrada skupia instrumentalistów – absolwentów Akademii Muzycznej w Krakowie, których zainteresowania koncentrują się wokół wykonawstwa historycznego. Wykonuje głównie muzykę związaną z tańcem i innymi formami przedstawień scenicznych. Repertuar zespołu obejmuje utwory kilku epok, od średniowiecza po barok i klasycyzm. Muzycy grają na kopiach instrumentów dawnych w różnych składach, w zależności od potrzeb realizowanych projektów. W dyspozycji zespołu znajduje się szeroka gama instrumentów: barokowe skrzypce, altówka i wiolonczela, viola da gamba, viola d’amore, fidel, pochette, lutnia, arcylutnia, dawne instrumenty dęte, klawesyn i rodzina instrumentów perkusyjnych.
Intrada ściśle współpracuje z Baletem Dworskim Cracovia Danza w jego spektaklach tematycznych, poświęconych tradycji i kulturze epok minionych.

„Alla Polacca – tańce staropolskie w obrazach” to spektakl, który przenosi widzów w „egzotyczny” świat dworu staropolskiego, gdzie przeplatają się różne formy tańców polskich.
Przedstawienie nawiązujące do staropolskiej tradycji, prezentuje najbardziej znane i popularne tańce z ówczesnego repertuaru, takie jak taniec Uroczysty, Wesoły oraz różnorodne formy Poloneza i Mazurka.
Opowiadane tańcem i pantomimą, pełne humoru i wdzięku historie przybliżają widzom atmosferę dworu polskiego z czasów Sarmacji.
Skomplikowane i zróżnicowane układy taneczne oraz barwne kostiumy podkreślają bogactwo kultury dworskiej i szlacheckiej Polski od XVII do XIX wieku.
Przedstawione w sposób oryginalny polskie tańce oraz elementy gestu pełne ekspresji i afektu sprawiają, że „Alla Polacca – tańce staropolskie w obrazach” to spektakl unikatowy i jedyny w swoim rodzaju.

Choreografia: Romana Agnel, Leszek Rembowski
Kierownictwo muzyczne: Anna Śliwa
Kostiumy: Monika Polak-Luścińska
Występują:
Balet Dworski „Cracovia Danza” -Romana Agnel, Magdalena Żmuda,  Krzysztof Antkowiak, Sławomir Greś
oraz Zespół Instrumentów Dawnych „Intrada” – Aleksander Tomczyk – instrumenty dęte: flety, gemshorny, korna muzy, instrumenty perkusyjne tamburo militare, darabuka, bendir, Anna Śliwa – skrzypce, Katarzyna Kalinowska – skrzypce, Julia Kosendiak – viola da gamba, Joanna Solecka – klawesyn

 

Organizator
Fundacja „Pro Anima”

Współorganizacja
Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury

Przyjaciele Festiwalu
Parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Białymstoku

Zakład Muzyki Dawnej Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Białymstoku
Open Education Group Sp. z o.o.

Zadanie zrealizowano przy wsparciu finansowym Prezydenta Miasta Białegostoku

Patroni Medialni
TVP Białystok

Radio Akadera
www.bstok.pl
Radio „i”

en_GBEnglish
Skip to content