15-21 November 2020

Izabela Branicka International Festival Of Early Arts 2020

Jubilee 10th edition

In 2020, in addition to the jubilee and the 10th edition of the Festival, we are celebrating the 290th birthday anniversary of Izabela Branicka, born in 1730. The temporal mortal remains of the festival's patron lie in a crypt in the Old Parish Church in Białystok. There, on 15 November, we will inaugurate the Festival with a Holy Mass with music from the 18th century. In the evening of the next day (16 November) we will invite you to the premiere of the performance prepared especially for our festival by "Cracovia Danza" Court Ballet which is titled "The First Beginnings of the Ballet - in the Hetman’s Lady Opera House" presenting in a humorous manner scene from the life of the Białystok ballet based on the historical canvas - the existence of a ballet company in the Białystok Opernhaus since 1762. The performance in reference to the title of the festival's patron - the castellan of Krakow, will be held at the Ludowy (People's) Theatre in Krakow, it will also be available online. In the following days, we will invite you to two chamber concerts in Aula Magna of the Branicki Palace in Białystok. The first one (17 November) are sonatas for viola da gamba and harpsichord performed by the virtuoso duo Krzysztof and Anna Firlus, while the second one (19 November) is titled "Sun closed in sound – the music of the 17th century Spain" will be performed by CORDEVENTO ENSEMBLE from the Netherlands. The finale of the festival (21 November) will be a concert titled "The king is dancing. The music of the 17th century Versailles” with instrumental music from the court of Louis XIV performed by the Orchestra of the Old Music Ensemble DILETTO under the baton of Anna Moniuszko - the music director of our Festival. All Festival events will be held with limited audience participation and online broadcast.

Czym jest Międzynarodowy Festiwal Sztuk Dawnych?

Międzynarodowy Festiwal Sztuk Dawnych im. Izabeli Branickiej (wcześniej Festiwal Sztuk Dawnych – „Imieniny Izabeli Branickiej”) jest platformą prezentacji różnorodnych form artystycznych związanych z kulturą XVIII wieku. Założeniem festiwalu jest jak najwierniejsze przedstawienie dzieł z tego okresu, uwzględniając zarówno charakterystykę wykonawczą (wykonawstwo historyczno – poinformowane, wykorzystujące dawne techniki i kopie instrumentów historycznych), jak i dawne obyczaje oraz kontekst powstania dzieła. Program Festiwalu stanowią wydarzenia o bardzo różnorodnym charakterze: poczynając od zwiedzania zabytków naszego miasta, poprzez koncerty kameralne poprzedzone „gawędą” historyczną, koncerty rekonstrukcyjne i oratoryjne, na spektaklach operowych i baletowych kończąc. W celu zapewnienia najwyższego poziomu artystycznego prezentacji organizatorzy festiwalu współpracują z artystami specjalizującymi się w sztukach dawnych, zarówno z kraju, jak i zagranicy.

 

 

W dotychczasowych edycjach Festiwalu wzięło udział łącznie ponad 8000 widzów, 600 artystów, którzy przygotowali i wykonali około 40 wydarzeń m.in.: 7 koncertów oratoryjnych, 7 spektakli tanecznych, 3 spektakle operowe w tym dwa prawykonania, 2 koncerty operowe, 5 opraw muzycznych Mszy Świętej i aż 12 wieczorów historycznych połączonych z gawędą o Izabeli Branickiej i recitalem. Wysoki poziom artystyczny, jak i bogaty program prezentacji realizowanych w ramach Festiwalu sprawia, iż jest to jedyne tego typu przedsięwzięcie na tzw. „ścianie wschodniej”

Idea

Białystok, pomimo rosnącej liczby inicjatyw z zakresu kultury, jeszcze kilka lat temu nie posiadał znaczącego wydarzenia o wysokiej randze artystycznej poświęconego upamiętnieniu Izabeli (Elżbiety) Branickiej z domu Poniatowskiej, największego w historii naszego miasta mecenasa kultury i dobroczyńcy, której mecenat sprawił, iż stolica Podlasia stała się znaczącym ośrodkiem muzycznym i kulturalnym w skali całego kraju. Jednym z głównych założeń Festiwalu jest popularyzacja wiedzy na temat tego fragmentu dziejów naszego miasta, dzięki czemu wzbogaca on dotychczasowe postrzeganie historii Białegostoku. Przedstawiając go jako ośrodek o ważnych dokonaniach na gruncie życia kulturalnego I Rzeczpospolitej, przedsięwzięcie pozytywnie wpływa na kształtowanie świadomości historycznej i tożsamości jego mieszkańców. Festiwal poprzez organizację większości wydarzeń w Pałacu Branickich przybliża współczesnym kulturę i sztukę czasu powstania Polskiego Wersalu – najpiękniejszego zespołu pałacowo – ogrodowego w tej części Europy.

Nowy zasięg

W ramach dotychczasowych ośmiu edycji Festiwalu mieliśmy przyjemność gościć wspaniałych artystów muzyków i tancerzy specjalizujących się w wykonawstwie historycznym. Pragnąc zapewnić naszej publiczności prezentacje o jak najwyższym poziomie wykonawczym i najbardziej różnorodnym programie, z biegiem czasu do polskich wykonawców z całego kraju dołączyli również artyści zagraniczni. Intensywnie rozwijająca się współpraca międzynarodowa i łączące się z nią nowe perspektywy rozwoju wydarzenia, stały się impulsem do zmiany dotychczasowej nazwy festiwalu z Festiwalu Sztuk Dawnych „Imieniny Izabeli Branickiej” na Międzynarodowy Festiwal Sztuk Dawnych im. Izabeli Branickiej.

Nasz cel

Nowa, rozszerzona formuła Festiwalu pozwala nam odpowiedzieć na nowe wyzwania, jakie stawiają zarówno odbiorcy, jak i ogólne kierunki obecne w kulturze światowej. Naszym celem jest bowiem stworzenie wydarzenia artystycznego o ofercie skierowanej nie tylko do mieszkańców Podlasia, ale i regionu stając się atrakcją przyciągającą melomanów z całej Polski, jak i „bliskiej” zagranicy (Litwa, Białoruś).

Nasze doświadczenie

Fundacja Pro Anima prowadzi działalność od 2010 roku, a misją Fundacji jest ożywianie i inspirowanie działań z dziedziny kultury i edukacji, które mają na celu wzrost aktywności kulturalnej i społecznej zarówno odbiorców jak i twórców kultury związanych z regionem północnowschodnim Polski. Na realizacje celów statutowych Fundacja pozyskuje środki w ramach otwartych konkursów ofert z zakresu kultury (MKiDN, Miasto Białystok, Urząd Marszałkowski oraz inne JST) a także realizuje projekty prospołeczne (FIO, ASOS, POKL, RPOWP). W zakresie działań kulturalnych realizujemy głównie imprezy o wysokiej randze artystycznej takie jak Festiwal Sztuk Dawnych – Imieniny Izabeli Branickiej (od 2011 roku) oraz Cykl Koncertów Muzyka Mistrzów Baroku (od 2010 roku) prezentujących twórczość największych kompozytorów epoki baroku, odbywających się zazwyczaj w Sali Balowej Pałacu Branickich w Białymstoku.


W ostatnich latach realizowaliśmy także nowatorskie projekty łączące muzykę dawną z tańcem współczesnym oraz inscenizacją sceniczną: Wenus i Adonis (2013) a także w ramach Festiwalu Wschodu Kultury – Inny Wymiar w Białymstoku na zlecenie Narodowego Centrum Kultury widowisko plenerowe The Fairy Queen H. Purcell’a (2014) oraz Spektakl taneczny do muzyki J.B. Lully’ego PUPILE w 2018 roku. W koncertach udział biorą zarówno muzycy białostoccy, jak i specjalizujący się w wykonawstwie muzyki tego okresu muzycy z całej Polski i zagranicy co spowodowało, iż Białystok na przestrzeni ostatnich lat stał się cenionym ośrodkiem kulturalnym, znanym z wykonawstwa Muzyki Dawnej. Dotychczas zorganizowaliśmy kilkadziesiąt koncertów o wartości ponad 3 mln. zł.

Nowa formuła

Przez ostatnie osiem lat, głównym obszarem artystycznych prezentacji była muzyka, taniec i obyczaje XVIII w., czyli z czasów najbliższych Izabeli Branickiej. Choć tychże elementów z pewnością nie zabraknie w programie Festiwalu, pragniemy rozszerzyć jego ofertę eksplorując jeszcze intensywniej „sztuki dawne”. Stąd też pojawią się wykonania dzieł epok wcześniejszych, jak i późniejszych w interpretacji specjalizujących się w tym zakresie zespołów instrumentalnych i wokalnych. Tego typu program pragniemy zaprezentować już w ramach edycji 2022.

Zarysowany powyżej rozwój to wynik naszej obserwacji tendencji światowych, które wskazują na renesans wykonawstwa historycznego, obejmującego coraz to nowe obszary, sięgając zarówno głęboko wstecz – do czasów średniowiecza, jak i coraz bliżej czasów współczesnych, by wspomnieć tu o ostatnich polskich wykonaniach muzyki Stanisława Moniuszki na instrumentach historycznych. Nowe spojrzenie na znane już utwory spotyka się z niezwykle żywym zainteresowaniem publiczności zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Skip to content