8 października - 20 listopada 2022

Międzynarodowy Festiwal Sztuk Dawnych im. Izabeli Branickiej 2022

12. edycja

Międzynarodowy Festiwal Sztuk Dawnych im. Izabeli Branickiej / Izabela Branicka International Festival of Early Arts jest platformą prezentacji kultury, sztuki i muzyki dawnej w nawiązaniu do świetności kulturalnej Wersalu Północy jak zwano wyjątkową rezydencję białostocką Hetmana W.K. Jana Klemensa Branickiego i jego żony Izabeli Branickiej z Poniatowskich, siostry ostatniego Króla Polski – mecenasów kultury. Przedsięwzięcie w swoim pierwotnym zamyśle miało charakter artystycznej rekonstrukcji różnych elementów hucznych obchodów Imienin Izabeli (19 XI). Aktualnie Festiwal ukazuje twórczość zarówno XVIII w. jak i epok wcześniejszych, rekonstruując dla współczesnych odbiorców kulturę, sztukę i muzykę dawną z wykorzystaniem dawnych stylów i technik wykonawczych. Charakter międzynarodowy imprezy nawiązuje do zagranicznej obsady muzyków w kapeli Branickiego i licznie zapraszanych artystów z głównych ośrodków muzycznych XVIII wiecznej Europy.

Festiwal rozpocznie w dniu 8 X – przeddzień rocznicy śmierci męża Izabeli – Jana Klemensa Branickiego – koncert Zespołów Schola Gregoriana Sancti Casimiri oraz Schola Mulierum Sanctae Hedvigis prezentujący śpiewy maryjne dawnych wieków a zakończy 20 listopada Schola Cantorum Riga z Łotwy koncertem „Vox clara – późnośredniowieczny śpiew z Rygi, Hamburga, Lund i Limoges”. Już 9 X w Ratuszu usłyszymy muzykę dworską proweniencji francuskiej podczas koncertu Trio {oh!} „Z dedykacją dla Króla Słońce” a w Auli Magna Pałacu Branickich w Białymstoku 16 października koncert upamiętniający 150 rocznicę śmierci Stanisława Moniuszko „Moniuszko z 1001 nocy” Maria Pomianowska z Zespołem oraz prawykonanie zrekonstruowanej muzyki ceremonialnej cesarskiego Wiednia z XVII i XVIII wieku – 7 XI przez Zespoły Tubicinatores Gedanenses oraz Orkiestrę Smyczkową Zespołu Muzyki Dawnej Diletto pod. dyr. Anny Moniuszko.

Wszystkie wydarzenia są dostępne bezpłatnie online.
Serdecznie zapraszamy!

Zapoznaj się z tegorocznym harmonogramem!

pl_PLPolish
Skip to content