8 października - 20 listopada 2022

Międzynarodowy Festiwal Sztuk Dawnych im. Izabeli Branickiej 2022

12. edycja

Międzynarodowy Festiwal Sztuk Dawnych im. Izabeli Branickiej / Izabela Branicka International Festival of Early Arts jest platformą prezentacji kultury, sztuki i muzyki dawnej w nawiązaniu do świetności kulturalnej Wersalu Północy jak zwano wyjątkową rezydencję białostocką Hetmana W.K. Jana Klemensa Branickiego i jego żony Izabeli Branickiej z Poniatowskich, siostry ostatniego Króla Polski – mecenasów kultury. Przedsięwzięcie w swoim pierwotnym zamyśle miało charakter artystycznej rekonstrukcji różnych elementów hucznych obchodów Imienin Izabeli (19 XI). Aktualnie Festiwal ukazuje twórczość zarówno XVIII w. jak i epok wcześniejszych, rekonstruując dla współczesnych odbiorców kulturę, sztukę i muzykę dawną z wykorzystaniem dawnych stylów i technik wykonawczych. Charakter międzynarodowy imprezy nawiązuje do zagranicznej obsady muzyków w kapeli Branickiego i licznie zapraszanych artystów z głównych ośrodków muzycznych XVIII wiecznej Europy.

Festiwal rozpocznie w dniu 8 X – przeddzień rocznicy śmierci męża Izabeli – Jana Klemensa Branickiego – koncert Zespołów Schola Gregoriana Sancti Casimiri oraz Schola Mulierum Sanctae Hedvigis prezentujący śpiewy maryjne dawnych wieków a zakończy 20 listopada Schola Cantorum Riga z Łotwy koncertem „Vox clara – późnośredniowieczny śpiew z Rygi, Hamburga, Lund i Limoges”. Już 9 X w Ratuszu usłyszymy muzykę dworską proweniencji francuskiej podczas koncertu Trio {oh!} „Z dedykacją dla Króla Słońce” a w Auli Magna Pałacu Branickich w Białymstoku 16 października koncert upamiętniający 150 rocznicę śmierci Stanisława Moniuszko „Moniuszko z 1001 nocy” Maria Pomianowska z Zespołem oraz prawykonanie zrekonstruowanej muzyki ceremonialnej cesarskiego Wiednia z XVII i XVIII wieku – 7 XI przez Zespoły Tubicinatores Gedanenses oraz Orkiestrę Smyczkową Zespołu Muzyki Dawnej Diletto pod. dyr. Anny Moniuszko.

Wszystkie wydarzenia są dostępne bezpłatnie online.
Serdecznie zapraszamy!

Zapoznaj się z tegorocznym harmonogramem!

1 października - 12 listopada 2023

Międzynarodowy Festiwal Sztuk Dawnych im. Izabeli Branickiej 2023

13. edycja

Międzynarodowy Festiwal Sztuk Dawnych im. Izabeli Branickiej / Izabela Branicka International Festival of Early Arts jest platformą prezentacji kultury, sztuki i muzyki dawnej w nawiązaniu do świetności kulturalnej Wersalu Północy jak zwano wyjątkową rezydencję białostocką Hetmana W.K. Jana Klemensa Branickiego i jego żony Izabeli Branickiej z Poniatowskich, siostry ostatniego Króla Polski – mecenasów kultury. Przedsięwzięcie w swoim pierwotnym zamyśle miało charakter artystycznej rekonstrukcji różnych elementów hucznych obchodów Imienin Izabeli (19 XI). Aktualnie Festiwal ukazuje twórczość zarówno XVIII w. jak i epok wcześniejszych, rekonstruując dla współczesnych odbiorców kulturę, sztukę i muzykę dawną z wykorzystaniem dawnych stylów i technik wykonawczych. Charakter międzynarodowy imprezy nawiązuje do zagranicznej obsady muzyków w kapeli Branickiego i licznie zapraszanych artystów z głównych ośrodków muzycznych XVIII wiecznej Europy.

Międzynarodowy Festiwal Sztuk Dawnych im. Izabeli Branickiej / Izabela Branicka International Festival of Early Arts jest platformą prezentacji kultury, sztuki i muzyki dawnej w nawiązaniu do świetności kulturalnej Wersalu Północy jak zwano wyjątkową rezydencję białostocką Hetmana W.K. Jana Klemensa Branickiego i jego żony Izabeli Branickiej z Poniatowskich, siostry ostatniego Króla Polski – mecenasów kultury. Przedsięwzięcie w swoim pierwotnym zamyśle miało charakter artystycznej rekonstrukcji różnych elementów hucznych obchodów Imienin Izabeli (19 XI). Aktualnie Festiwal ukazuje twórczość zarówno XVIII w. jak i epok wcześniejszych, rekonstruując dla współczesnych odbiorców kulturę, sztukę i muzykę dawną z wykorzystaniem dawnych stylów i technik wykonawczych. Charakter międzynarodowy imprezy nawiązuje do zagranicznej obsady muzyków w kapeli Branickiego i licznie zapraszanych artystów z głównych ośrodków muzycznych XVIII wiecznej Europy.
Założeniem festiwalu jest jak najwierniejsze przedstawienie dzieł danego okresu, uwzględniając zarówno charakterystykę wykonawczą (wykonawstwo historyczno – poinformowane, wykorzystujące dawne techniki i kopie instrumentów historycznych), jak i dawne obyczaje oraz kontekst powstania dzieła. Wykonawstwo to może być ukazane w szerokim kontekście poszukiwań ciekawego artystycznie idiomu wykonawczego. Program Festiwalu stanowią wydarzenia o bardzo różnorodnym charakterze od koncertów rekonstrukcyjnych i oratoryjnych do spektakli baletowych. W celu zapewnienia jak najwyższego poziomu artystycznego prezentacji organizatorzy festiwalu współpracują z artystami specjalizującymi się w sztukach dawnych, zarówno z kraju, jak i zagranicy. W dotychczasowych 12 edycjach Festiwalu wzięło udział łącznie ponad 10 tys. widzów, 750 artystów, którzy przygotowali i wykonali ponad 55 wydarzeń.

Festiwal będzie trwał od 1 października 2023 do 12  listopada 2023 r.
Od roku 2021 Festiwal rozpoczął funkcjonowanie w rozszerzonej formule chcąc prezentować najciekawsze zjawiska w wykonawstwie szeroko pojętej muzyki dawnej od średniowiecza aż po wiek XIX. W najbliższych edycjach dodamy również hasło przewodnie kierunkujące ukazywane sztuki dawne.
W roku 2023 Festiwal będzie przebiegał pod hasłem „Muzyka spod strzechy i dworu” prezentując głównie świecką muzykę dawną całej Europy. Rozpoczniemy od Francji i średniowiecznych Pieśni Colina Museta w programie „Wino kobiety i śpiew” Jacka Kowalskiego by następnie zawędrować z zespołem Gaita do średniowiecznej Szkocji i usłyszeć krótką historię szkockich królów, dworów i muzyków XIII i XIV wieku. 8 X upamiętnimy rocznicę śmierci Jana Klemensa Branickiego podczas koncertu „Muzyka Rzeczypospolitej Obojga Narodów” – recitalu klawesynowego z okazji 700 Wilna w wykonaniu Aliny Rotaru (Litwa). Na terenie rozległej Diecezji Wileńskiej, do której należał niegdyś Białystok, współistniało wiele tradycji muzycznych, które ukażą zespoły z Polski i Litwy prezentując pod strzechy podlaskiej i litewskiej – Pieśni Nabożne wykonywane przez lud pogranicza. Eksplorując natomiast muzykę świecką, wystawimy spektakl taneczny Sobieski i Marysieńka – Baletu Cracovia Danza oraz w dzień Imienin Patronki Festiwalu 19 XI operę G.Ph.Telemanna – Pimpinone.

Festiwal rozpocznie w dniu 8 X – przeddzień rocznicy śmierci męża Izabeli – Jana Klemensa Branickiego – koncert Zespołów Schola Gregoriana Sancti Casimiri oraz Schola Mulierum Sanctae Hedvigis prezentujący śpiewy maryjne dawnych wieków a zakończy 20 listopada Schola Cantorum Riga z Łotwy koncertem „Vox clara – późnośredniowieczny śpiew z Rygi, Hamburga, Lund i Limoges”. Już 9 X w Ratuszu usłyszymy muzykę dworską proweniencji francuskiej podczas koncertu Trio {oh!} „Z dedykacją dla Króla Słońce” a w Auli Magna Pałacu Branickich w Białymstoku 16 października koncert upamiętniający 150 rocznicę śmierci Stanisława Moniuszko „Moniuszko z 1001 nocy” Maria Pomianowska z Zespołem oraz prawykonanie zrekonstruowanej muzyki ceremonialnej cesarskiego Wiednia z XVII i XVIII wieku – 7 XI przez Zespoły Tubicinatores Gedanenses oraz Orkiestrę Smyczkową Zespołu Muzyki Dawnej Diletto pod. dyr. Anny Moniuszko.

Wszystkie wydarzenia są dostępne bezpłatnie online.
Serdecznie zapraszamy!

Zapoznaj się z tegorocznym harmonogramem!

PROGRAM: MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL SZTUK DAWNYCH IM. IZABELI BRANICKIEJ (1 X 2023 - 12 XI 2023) EDYCJA 2023 "Muzyka spod strzechy i dworu"

 • 1 X 2023 (Niedziela) godz. 19:00 Koncert kameralny – „Wino, kobiety i śpiew. Pieśni Colina Muset” – Jacek Kowalski i Klub św. Ludwika – Aula Magna Pałacu Branickich
 • 8 X 2023 (Niedziela) godz. 17:00 – Muzyka Rzeczypospolitej Obojga Narodów – recital klawesynowy z okazji 700 Wilna – Chiara e lucente stella – ALINA ROTARU – klawesyn (Litwa) – Ratusz w Białymstoku
 • 15 X 2023 (Niedziela) godz. 19:00 Koncert pt. „Kantičkos i Pieśni Nabożne” – GŠ Ansamblis (Litwa) i Starosielskie Bractwo Śpiewacze (Polska) – Kościół pw. Matki Bożej Fatimskiej w Białymstoku
 • 21 X 2023 (Sobota) godz.19:00 Koncert kameralny – „Seria niefortunnych zdarzeń – Muzyczna historia średniowiecznej Szkocji” – Gaita (Szkocja) – Aula Magna Pałacu Branickich w Białymstoku
 • 5 XI 2023 (Niedziela) godz. 19:00 Spektal taneczny – Sobieski i Marysieńka – Balet Cracovia Danza – Kino Ton w Białymstoku
 • 12 XI 2023 (Niedziela) godz.19:00 – spektakl operowy – G.Ph.Telemann – Pimpinone – opera komiczna
  Małgorzata Trojanowska – Vespetta (sopran)
  Maciej Falkiewicz – Pimpinone (bas)
  Krzysztof Bitdorf – Ferrando Sapermentire
  Zespół Muzyki Dawnej Diletto
  Anna Moniuszko – dyrygent
  Paweł Chomczyk – reżyseria Małgorzata Tarasewicz-Wosik – scenografia
  Sebastian Łukaszuk – multimedia
  Aula im. Janusza Korczaka Wydziału Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku, ul. Świerkowa 20

Organizator: Fundacja Pro Anima

Partner: Muzeum Podlaskie w Białymstoku

Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Miasta Białegostoku.
Zadanie współfinansowane ze środków Województwa Podlaskiego.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego, w ramach programu „Muzyka”, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca


Patronem medialnym imprezy będą: TVP Białystok, Radio Białystok, Portal BialystokOnline.pl, Kurier Poranny, Portal Poranny.pl, TVP Kultura, Program 2 Polskiego Radia, Portal Promocji Kultury ProAnima.pl

pl_PLPolish
Skip to content