9 października - 12 listopada 2021

Międzynarodowy Festiwal Sztuk Dawnych im. Izabeli Branickiej 2021

11. edycja

Tegoroczny festiwal rozpocznie się 9 października w 250 rocznicę śmierci Jana Klemensa Branickiego. Podczas koncertu w Aula Magna Pałacu Branickich w Białymstoku zabrzmi Requiem in C Johanna Adolfa Hassego. Podobnie jak wszystkie imprezy festiwalu będzie transmitowany online a dodatkowo wyemitowany live na telebimie w centrum miasta przy Ratuszu. Wystąpi Chór Uniwersytetu Medycznego i Orkiestra Zespołu Muzyki Dawnej Diletto pod dyr. Anny Moniuszko oraz soliści. Podczas tegorocznego festiwalu nie zabraknie odniesień również do rocznicy 230 lecia uchwalenia Konstytucji 3 maja oraz Wzajemnego Zaręczenia Obojga Narodów dokonanego 20 października 1791 roku, które umocniło stosunki federalne Litwy i Polski. W wykonaniu zespołów Ensemble Morgaine (Litwa) we współpracy z Zespołem Jerycho (Polska) oraz GS Ansamblis (Litwa) usłyszymy (23.X) koncert „Oratio Dominica – Cyprian Bazylik i korzenie hymnodii ewangelickiej” a w wykonaniu Starosielskiego Bractwa Śpiewaczego oraz Witolda Brody – koncert z okazji jubileuszu 230-lecia Konstytucji 3 maja – Pieśni Nabożne Fr. Karpińskiego (12 XI). Festiwal to również koncerty kameralne zaproszonych gości zagranicznych. W dniu 2 listopada w Pałacu Branickich wystąpi duet Luise Baumgartl – obój i obój d’amore oraz Martin Stadler obój, flet, klawesyn.

Wszystkie wydarzenia są dostępne bezpłatnie online.
Serdecznie zapraszamy!

PROGRAM FESTIWALU

09.10.2021 (sobota), godz. 19:00

Koncert oratoryjny - Johann Adolf Hasse - Requiem in C - pierwsza edycja z 1763 r. w 250 rocznicę śmierci Jana Klemensa Branickiego

Aula Magna Pałacu Branickich w Białymstoku z projekcją na telebimie przy Ratuszu

Wykonawcy:

  • Chór Uniwersytetu Medycznego i Orkiestra Zespołu Muzyki Dawnej Diletto pod dyr. Anny Moniuszko
  • Soliści: Małgorzata Trojanowska – sopran, Jakub Foltak – alt, Marcin Liweń – alt, Karol Kozłowski – tenor, Maciej Falkiewicz – bas

Opis wydarzenia:

W roku 2021 przypada 250. rocznica śmierci Jana Klemensa Branickiego, męża Izabeli Branickiej. Rok ten został ustanowiony przez białostockich radnych rokiem Jana Klemensa Branickiego, dlatego podczas Festiwalu Sztuk Dawnych im. Izabeli Branickiej nie może zabraknąć odniesień do tego jakże ważnego wydarzenia w życiu Izabeli Branickiej oraz przypomnienia osoby i zasług właściciela Białegostoku Hetmana Jana Klemensa Branickiego. W sposób niezrównany przyczynił się on do rozwoju Białegostoku, doprowadził do ponowienia praw miejskich w 1749 roku a pałac rodu jest do dziś turystyczną wizytówką stolicy województwa podlaskiego. Był ostatnim męskim przedstawicielem rodu Branickich herbu Gryf, nazywany najrzędniejszym magnatem Rzeczypospolitej, posiadał 12 miast, 257 wsi i 17 pałaców. Wraz z Izabelą Branicką był również Mecenasem kultury a zbudowany przez niego Opernhaus był jednym z najbardziej znanych w Polsce. Do śmierci hetmana w opernhausie działał zespół baletowy oraz orkiestra.

W związku z tą szczególną okolicznością Festiwal rozpoczniemy już 9 października w rocznicę śmierci Jana Klemensa Branickiego wykonaniem Requiem in c Johanna Adolfa Hassego. Utwór wybrany nie przypadkowo, posiadający iście królewski splendor, był bowiem wykonany podczas pogrzebu ostatniego króla Polski z rodu Wettynów – Augusta III Sasa, którego gorącym stronnikiem był Hetman Wielki Koronny Jan Klemens Branicki.

Johann Adolf Hasse był przez 30 lat dyrygentem na dworach Augusta II Mocnego i Augusta III – elektorów saksońskich, a równocześnie kolejnych władców Polski . W tym fakcie upatrywać należy źródła zainteresowania kompozytora muzyką polską, do której niejednokrotnie nawiązuje w swych dziełach: w jego kompozycjach odnajdujemy fragmenty opatrzone słowami alla polacca lub arie nel gusto polacco. Hasse wielokrotnie gościł również w Warszawie , gdzie w latach 1758–1762 drezdeński zespół, który towarzyszył w królowi, wykonał 12 oper jego autorstwa. Istnieją poszlaki, że Hasse będąc wraz z dworem Augusta III w Warszawie, gościł również w Pałacu Branickich w Warszawie i w Białymstoku, u drugiej po królu osoby w Państwie – Hetmana Wielkiego Koronnego Jana Klemensa Branickiego. Z racji na powiązania z orkiestrą królewską koncertmistrza kapeli Branickiego – Antoniego Kossołowskiego (Kozłowskiego), jest bardzo prawdopodobne, iż dzieła Hassego były wykonywane również w białostockim Opernhausie.

J.K. Branicki Zmarł w Białymstoku 9 października 1771 roku. Pochowany został w Krakowie w kościele św. św. Piotra i Pawła, natomiast z fundacji żony Izabeli w 1778 w starym kościele farnym w Białymstoku ustawiono nagrobek hetmana, zawierający urnę z sercem Branickiego. Wykonanie królewskiego Requiem będzie godnym wyrazem wdzięczności i rodzajem hołdu złożonego budowniczemu Białegostoku przez jego współczesnych mieszkańców.

Koncert będzie otwarty dla publiczności ze wstępem wolnym a także, aby zwiększyć zasięg będzie transmitowany i wyświetlony na telebimie umieszczonym przed Ratuszem na Rynku Kościuszki z możliwością obejrzenia przez spacerujących melomanów.

23.10.2021 (Sobota), godz. 19:00

Koncert „Oratio Dominica - Cyprian Bazylik i korzenie hymnodii ewangelickiej”

Aula Magna Pałacu Branickich w Białymstoku

Wykonawcy:

  • Ensemble Morgaine (Litwa) we współpracy z Zespołem Jerycho (Polska)
  • GS Ansamblis (Litwa)

Opis wydarzenia:

W roku 2021 w Polsce i na Litwie obchodzona jest 230 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja a 20 października 1791 roku przyjęty dokument został dokument Wzajemnego Zaręczenia Obojga Narodów, który umocnił stosunki federalne Litwy i Polski. W okolicy tej daty zostanie zaprezentowany koncert zrealizowany przez artystów z Polski i Litwy. Program koncertu powstał w nurcie współpracy artystów z Litwy i Polski jako kontynuacja projektu „Evening song / Pieśń wieczorna / Giesmė vakarinė”, który został nagrany i wydany na płycie CD w XI 2020 r. Ta ważna dla odkrywania wspólnych korzeni kultury Rzeczypospolitej Obojga Narodów inicjatywa wykorzystująca oba języki (oryginalny polski i pierwsze wówczas litewskie tłumaczenia) ma na celu prezentacje Opera Omnia Cypriana Bazylika. Cyprian Bazylik (ur. 1535 w Sieradzu, zm. po 1591), zwany Ciprianus Siradiensis, Cyprian z Sieradza, monogramista C.B., C.S. był polskim kompozytorem, pisarzem, poetą, tłumaczem i działaczem reformacyjnym (kalwinistą).

02.11.2021 (wtorek), godz. 19:00

Koncert kameralny duetu Luise Baumgartl i Martin Stadler

Aula Magna Pałacu Branickich

Wykonawcy:

  • Luise Baumgartl – obój i obój d’amore
  • Martin Stadler – obój, flet, klawesyn

Opis wydarzenia:

Luise Baumgartl obój, obój d’amore Luise Baumgartl dorastała w domu o muzycznych tradycjach. Grę na oboju studiowała pod kierunkiem Gerd-Albrechta Kleinfelda w Hanns Eisler College w Berlinie, a następnie pod kierunkiem Hansa Elhorsta na Uniwersytecie Muzycznym we Freiburgu. W tamtym czasie zaczęła też interesować się wykonawstwem historycznym, w wyniku czego podjęła studia u Martin Stadlera na Uniwersytecie Artystycznym w Bremie. Zdobyła wiele nagród na międzynarodowych konkursach. Jest cenioną oboistką w Polsce, jak również w innych krajach. Koncertuje z różnymi orkiestrami oraz zespołami kameralnymi. Daje prywatne lekcje gry na oboju w Jugendmusikschule w Kreuzlingen, co sprawia jej wiele radości.

Martin Stadler obój, flet, klawesyn Martin Stadler grę na flecie prostym studiował u Conrada Steinmanna i Matthiasa Weilenmanna w Musikakademie w Zurichu oraz u Waltera van Hauwe w Amsterdamie. Następnie ukończył studia na oboju barokowym w klasie Ku Ebbinge w Hadze. Po ich ukończeniu objął stanowisko pierwszego oboisty w Niederländische Bachgesellschaft aż do 2017 roku. Tam uczestniczył w nagraniach wszystkich dzieł J. S. Bacha. Nagrań tych można wysłuchać i obejrzeć na stronie allofbach.com.

12.11.2021 (piątek), godz. 19:00

Koncert z okazji jubileuszu 230-lecia Konstytucji 3 maja - Pieśni Nabożne Fr. Karpińskiego

Kino Ton w Białymstoku

Wykonawcy:

  • Starosielskie Bractwo Śpiewacze,
  • Witold Broda,
  • Monika Horodek

Opis wydarzenia:

Z okazji pierwszej rocznicy Konstytucji 3-maja Fr. Karpiński wydał drukiem w Supraślu k. Białegostoku tomik Pieśni Nabożnych. Dziś po 230 latach męski zespół śpiewaczy działający w jednej z dzielnic Białegostoku – Starosielskie Bractwo Śpiewacze chce upamiętnić tę ważną dla wszystkich Polaków rocznicę poprzez koncert zawierający Pieśni Nabożne Fr. Karpińskiego w opracowaniach poinformowanych historycznie przy współudziale Witolda Brody i Moniki Horodek. Projekt jest kontynuacją prac nad odkrywaniem na nowo i popularyzacją pieśni, które dotychczas nie były muzycznie opracowane i publikowane, a które zawierają wiele treści religijnych i patriotycznych aktualnych i ważnych dla Polaków również dzisiaj. Jak rzekł ostatni Król Polski Stanisław August Poniatowski – Pieśni te stawszy się z czasem powszechnym głosem, będą uczyć naród obowiązków względem Boga i ludzi, czystych obyczajów i miłości ojczyzny.

pl_PLPolish
Skip to content