15 X 2023 (Niedziela) godz. 19:00

Koncert pt. "Kantičkos i Pieśni Nabożne"

Kościół pw. Matki Bożej Fatimskiej w Białymstoku

Transmisja:

Wykonawcy:

  • GŠ Ansamblis (Litwa)
  • Starosielskie Bractwo Śpiewacze (Polska)

Opis wydarzenia:

GŠ Ansamblis oraz Starosielskie Bractwo Śpiewacze im. Św. Stanisława wspólnym koncertem zabiera słuchaczy do świata śpiewu tradycyjnego ukazując przenikanie melodii, stylów wykonawczych i tradycji śpiewaczych na styku kultur Litewskiej i Polskiej. To różne języki lecz jedna muzyka, która zbliża i pozwala na wspólnotowe doświadczanie piękna oraz wzniesienia duszy do Boga. Zaprezentowane bowiem zostaną pieśni religijne zaczerpnięte z tradycji katolickiej obszaru Archidiecezji Wileńskiej (do której należał przez wieki również Białystok). Wspólna historia Rzeczypospolitej Obojga Narodów to także zobowiązanie do wzajemnego poznania, kultywowania kontaktów i artystycznej współpracy dzisiaj.

GŠ ANSAMBLIS
Wileński zespół założony w celu zapewnienia oprawy muzycznej liturgii w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Wilnie. Członkowie zespołu wypełniają swoje zadanie nie tylko śpiewając podczas liturgii, ale także pogłębiając wiedzę na temat miejsca ich posługi, jego przeszłości, czy szeroko pojętej tradycji muzyki religijnej na Litwie. W pracy nad repertuarem czerpią inspirację zarówno z muzyki dawnej, jak i muzyki tradycyjnej. W 2022 roku zespół wydał płytę Clavis Coeli z muzyką liturgiczną z XVIII-wiecznego rękopisu wileńskich bernardynów.

STAROSIELSKIE BRACTWO ŚPIEWACZE IM. ŚW. STANISŁAWA
Zespół działa w Białymstoku od 2013 roku przy Duszpasterstwie Tradycji Łacińskiej Archidiecezji Białostockiej. Za przedmiot swoich zainteresowań i działań przyjął rekonstruowanie i wykonawstwo pieśni tradycyjnej, wywodzącej się z polskich tradycji obrzędowych (ludowych), zwyczajowych i patriotycznych. Zespół corocznie bierze udział w Wieczorach Pamięci Rotmistrza Witolda Pileckiego (od 2014 r.) i w warsztatach śpiewu tradycyjnego oraz koncertach podczas Starosielskiej Majówki (od 2015 r.). W 2019 r. wraz z Zespołem Jerycho i Bartoszem Izbickim inaugurował Międzynarodowy Festiwal Sztuk Dawnych im. Izabeli Branickiej, a także wystąpił podczas Festiwalu Kultury Staropolskiej „Starosielskie Prezentacje”. W 2020 roku wystąpił podczas Dnia Tradycji Rzeczypospolitej i Festiwalu Kultury Staropolskiej „Starosielskie Prezentacje”. Swoim śpiewem uświetnia również Marsze Niepodległości w Warszawie wykonując pieśni patriotyczne i religijne. W roku 2023 realizuje projekt edukacyjny „Warsztaty z Bractwem Śpiewaczym” na Zamku w Pułtusku, skierowany do mężczyzn zainteresowanych śpiewem tradycyjnym, mające na celu integrację środowiska muzycznego i wzajemnego poznania śpiewaków podzielających propagowane przez zespół wartości religijne i patriotyczne.

pl_PLPolish
Skip to content